Torna

Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2019

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011) estableix a l'article 6.f. "L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears donarà publicitat via electrònica de l’avantprojecte d’inversions del pressupost, perquè la ciutadania pugui fer efectiva aquesta participació directa dins un termini concret."

Per complir aquesta obligació, posem al vostre abast els documents amb la informació corresponent a les inversions de l'Administració de la CAIB, d'IBSALUT i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, per què pugueu fer els suggeriments que considereu oportuns a l'adreça electrònica següent: dg@dgpresup.caib.es.

Els suggeriments rebuts es trametran a la Dirección General de Pressuposts abans de l'aprovació de l'avantprojecte pel Consell de Govern.

El termini de presentació de suggeriments és del 16 al 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

TERMINI EXHAURIT

Documents de consulta:

Administració General

Agència Tributària

Servei de Salut