Torna

Àrea de Llengua

L’Institut d’Estudis Baleàrics té la finalitat, entre d'altres, de publicar materials diversos per contribuir a la formació lingüística no reglada en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears i al foment dels usos socials de la llengua catalana en l’àmbit balear.

Podeu accedir a aquests materials en els subapartats següents. PRÒXIMAMENT