Torna

Àrea de Llengua

Tallers de català inicial per a joves nouvinguts

Octubre 2019 - març 2020

INSCRIPCIÓ

Termini d'inscripció: fins a l'11 d'octubre

Llocs d’inscripció: - centre educatiu dels alumnes interessats

                             - Institut d'Estudis Baleàrics

Documentació que s'ha de presentar:

  • Full d’inscripció emplenat (Vegeu l'apartat "Documents".)
  • Autorització dels pares o tutors (inclosa en el full d’inscripció)
  • Autorització d’ús d’imatges (opcional) (Vegeu l'apartat "Documents".)
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o equivalent

Preu: activitat gratuïta


DADES DELS TALLERS


Durada: 40 hores

Dates: de la setmana del 28 d’octubre de 2019 a la setmana del 30 de març de 2020

 

 

Documents

PDF Full d'inscripció i autorització

PDF Autorització d'ús d'imatges