Torna

Àrea de Llengua

Tallers de conversa febrer i març 2019

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix tallers de conversa els mesos de febrer i març de 2019.

INSCRIPCIÓ TANCADA

Nivells: A2, B1, B2, C1 i C2

Dates: de la setmana del 4 de febrer a la setmana del 4 de març

Llocs: Calvià, Llucmajor i Palma

Preu: 10 euros

(Vegeu el document "Reducció de l'import de la matrícula".)

Requisits i documentació necessària per matricular-se:

— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.

— Acreditar el nivell de català anterior al del curs al qual es vol fer la inscripció:

. certificat d’assistència a un curs de l’IEB

o bé

. certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística o un d'equivalent

o bé

. prova de nivell

Les proves de nivell es fan als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de matrícula; no cal demanar hora.

— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula (cal presentar-ne també una fotocòpia).
 

Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període de matrícula, si la documentació no es presenta dins el termini establert, la inscripció no serà vàlida i no es tornarà l’import abonat.

El dia 30 de gener de 2019, l’IEB publicarà la llista d’admesos als tallers.

ATENCIÓ! En el pas 1 de la matrícula en línia ("Selecció de curs"), per poder fer la inscripció als tallers de conversa, en l'apartat "Modalitat" heu de seleccionar l'opció "Totes les modalitats".

Recordau que també podeu participar en les sessions de conversa organitzades pels centres de català de Ciutadella, Eivissa, Inca, Manacor i Palma.

Podeu trobar més informació en els documents adjunts.

Documents

PDF Punts d'inscripció i informació tallers febrer i març 2019

PDF Reducció de l'import de la matrícula

PDF Altra informació sobre els tallers