Torna

Àrea de Llengua

Cursos de llengua catalana febrer - maig 2019

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de tots els nivells entre el febrer i el maig de 2019.

INSCRIPCIÓ TANCADA

 

Nivells oferts: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu)

Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria.

Dates dels cursos: de la setmana del 4 de febrer a la setmana del 20 de maig de 2019

Llocs: Palma, Alaró, Bunyola, Calvià, Eivissa, Inca i Llucmajor

Preu:

Cursos presencials (80 h; 3 dies per setmana)

Nivell Preu Reducció del 50 %
A1 60 € 30 €
A2 60 € 30 €
B1 80 € 40 €
B2 80 € 40 €
C1 120 € 60 €
C2 120 € 60 €

Cursos semipresencials (35 h; 1 dia per setmana)

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 60 € 30 €
C1 90 € 45 €
C2 90 € 45 €
LA 90 € 45 €

Cursos a distància (80 h de dedicació)

Nivell Preu Reducció del 50 %
B2 50 € 25 €
C1 70 € 35 €
C2 70 € 35 €

(Vegeu el document "Reducció de l'import de la matrícula".)

Requisits i documentació necessària per matricular-se:

— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.

— Acreditar el nivell de català anterior al del curs al qual es vol fer la inscripció:

. certificat d’assistència a un curs de l’IEB

o bé

. certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística o un d'equivalent

o bé

. prova de nivell

Les proves de nivell es fan als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de matrícula; no cal demanar hora.

— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula (cal presentar-ne també una fotocòpia).

Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període de matrícula, si la documentació no es presenta dins el termini establert, la inscripció no serà vàlida i no es tornarà l’import abonat.

El dia 30 de gener de 2019, l’IEB publicarà la llista d’admesos als cursos.

 

Podeu trobar més informació en els documents adjunts.

Documents

PDF Punts d'inscripció i informació cursos febrer - maig 2019

PDF Reducció de l'import de la matrícula

PDF Altra informació sobre els cursos