Torna

Àrea de Llengua

Cursos de llengua catalana (1).gif

Pròxima convocatòria cursos 2021.jpg
INSCRIPCIÓ TANCADA

ALTERNATIVES ALS CURSOS
pelc_imatge-retallada-1.jpg CENTRES CAT.pptx.jpg

ATENCIÓ! PER A INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES DE CATALÀ, POSAU-VOS EN CONTACTE AMB LA

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (provescatala@dgpoling.caib.es; 971 17 76 34), QUE ÉS

L'ORGANISME QUE LES ORGANITZA.