Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Direcció General de Ports i Aeroports

Ports de les Illes Balears

Direcció General d'Ordenació del Territori

Servei d'informació Territorial de les Illes Balears (SITIBsa)

Direcció General de Mobilitat i Transports

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Consorci Transports de Mallorca (CTM)

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori  de l'Entitat Local Menor de Palmanyola