Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/05/2019

Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears

EMERGÈNCIES

BOIB núm. 64 de 2019

Afectat per:

Correcció d’errates de l’edicte 4443 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 64 d'11 de maig, relativa al Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears BOIB núm. 69 de 2019