Torna

Ibjove

VOLUNTARIAT


Llei de voluntariat de les Illes Balears PDF

Llei Orgànica de Voluntariat PDF


QUÈ SIGNIFICA SER VOLUNTARI?

Per dir-ho d'una manera concisa, ser voluntari és compartir part del teu temps amb qui més ho necessita. Moltes persones, més de les que ens podem imaginar, son voluntaris, i moltes més es preparen per ser-ho. Són gent de totes les edats i classes socials amb la qual convivim cada dia - estudiants, jubilats, mestresses de casa, banquers, etc. - que dedica part del seu temps, dels seus coneixements, de la seva solidaritat, del seu altruisme...a ajudar els altres o la societat en general; gent que es compromet per voluntat pròpia i lliure a complir les tasques que la seva organització li ha encomanat. És una manera de no tancar els ulls per veure el que passa al nostre costat, és una manera de passar a l'acció; cada dia que passa, el voluntari juga un paper més important dins la societat i a les Illes Balears hi ha moltes associacions que s'hi dediquen.

ACTUACIONS DEL VOLUNTARI

Tasques socials d'atenció i acompanyament social

Aquestes tasques s'exerceixen amb persones o col·lectius que tenen alguna mancança que dificulta el seu pleaccés al benestar. En són exemples: l'atenció domiciliària, l'acompanyament hospitalari, l'acompanyament ensortides, excursions, etc.

Relació formativa

Activitats formatives a partir de la transmissió de continguts i habilitats que fa el voluntari als destinataris de l'acció. Com a exemples: monitors divulgatius, professorat a diferents nivells, tallers, etc.

Relació educativa i terapèutica

Ajudar a restablir l'equilibri emocional, l'acceptació de sí mateix, la confiança en els altres, l'interès per l'entorn, desbloquejar el desenvolupament personal, ajudar a organitzar la vida quotidiana, satisfer les necessitats alimentàries, sanitàries, d'higiene, de seguretat...

Protecció civil i recuperació de l'entorn

A més de les associacions ambientals que en els últims anys han proliferat per a l'educació i sensibilització amb el medi, també existeixen els voluntaris forestals, agrupacions de defensa forestal, bombers voluntaris, entitats de primers auxilis i rescats, etc.

Gestió, administració i assessorament

Tasques de direcció i gestió de l'entitat, assegurar els mitjans humans i materials i els recursos per a l'acció, aportar metodologia i assessorament, relacions amb institucions i altres entitats...

Estudis, recerca i creació

Col·laboracions de tipus tècnic i intel·lectual amb vista a la recerca i la investigació, creació artística, elaboració de publicacions, traduccions...