Torna

Ibjove

que es

 

Des de l'Institut Balear de la Joventut duim a terme diferents programes amb la intenció de potenciar la formació, el turisme juvenil i l'oci alternatiu com a eines educatives que afavoreixin la comunicació i l'aprenentatge cultural. Oferim tota una sèrie de productes als joves, orientats a facilitar-los la mobilitat per viatjar i conèixer altres cultures.

Per aconseguir aquests objectius, cada any preparem el programa de cursos d'idiomes, que intenta potenciar el coneixement o el perfeccionament d'altres llengües per part dels joves, a més de la seva integració en un àmbit cultural diferent de la seva residència habitual, i incrementar, d'aquesta manera, la convivència i el respecte per altres societats.

Aquests cursos van dirigits a joves de 16 a 30 anys que, de manera individual, volen viatjar a l'estranger per aprendre un idioma. El programa inclou les classes, l'allotjament i una pòlissa lingüística.