Torna

Ibjove

Titol

 

 

Destinataris
 
El programa cultural Art jove, promogut per l'Institut Balear de la Joventut del Govern de les Illes Balears, va dirigit a joves artistes residents a les Illes Balears i que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de l'any en què es convoqui el programa. En qualsevol cas, tots han de ser residents a les Illes Balears.
 

 

Objectius
Fomentar i potenciar la creativitat artística en l'àmbit juvenil de les Illes Balears, mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres
Fomentar la participació i la descentralització mitjançant l'organització de semifinals, finals i mostres a cada una de les illes
Ampliar, millorar i perfeccionar, tant formalment com des del punt de vista del contingut, les activitats establertes fins al moment i explorar i investigar noves formes de producció vinculades a temes de caire social que serveixin de sensibilització i reflexió als joves creadors i a la societat balear
Promocionar els creadors novells en totes les àrees de les arts i contribuir a la difusió de les seves obres, mitjançant el programa itinerant Art Jove i l'edició de catàlegs, CD, reculls literaris,etc.