Torna

Ibjove

 

Títol

 


Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Publicat en el BOIB, núm. 32 EXT d'1 de març de 2007. LLEI ORGÀNICA


Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut. Publicat en el BOIB, núm. 51 EXT de dia 6 d'abril de 2006. DECRET.


Decret 123/2010, de 17 de desembre, de modificació del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol. Publicat en el BOIB, núm. 190, de dia 30 de desembre de 2010. DECRET.


Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, publicada en el BOIB, núm. 109, de 3 d'agost de 2006. LLEI.


Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, publicada en el BOIB, núm. 184, de 23 de desembre de 2006. LLEI


Decret 6/2011, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa Carnet Jove a les Illes Balears. DECRET.