Torna

Formació a distància

INSTITUT A DISTÀNCIA DE LES ILLES BALEARS (IEDIB)

  • Web de l'IEDIB
  • Adreça: C/Salvà, número 14, 07013 - Palma 
  • Telèfon: 971170650 /  676144121
  • email: info@iedib.net
  • Horari d'atenció presencial: De dilluns a divendres : 9-14h matins, 16-20h vespre. 

*Divendres horabaixa no es fa assessorament de matrícula
Horari d'estiu: juliol, de 9 a 14h, agost tancat.


Els alumnes tenen accés a un entorn virtual a través del qual es pot accedir a tots els llocs, els recursos i la informació necessaris per a la seva formació. Aquest entorn és l’Espai IEDIB i és l’únic mitjà a través del qual s’estableix la comunicació quotidiana entre tots els membres de la comunitat educativa.

La presència dels alumnes només és necessària a les proves de final de quadrimestre i a les recuperacions corresponents.

En els estudis de formació professional, alguns mòduls inclouen també pràctiques presencials als centres col·laboradors, a les quals s’ha d’assistir obligatòriament.

A començament de curs, l’IEDIB i els centres col·laboradors duran a terme activitats, tant col·lectives com individuals, si és necessari, per facilitar el coneixement de l’entorn i de les eines que permeten comunicar-se amb tots els membres de la comunitat educativa, accedir a les aules, veure els materials, etc.

A l’Espai IEDIB es troba la informació relacionada amb l’oferta d’estudis, els requisits per accedir-hi, l’organització de cadascun dels estudis, el funcionament específic de cada pla d’estudis, una selecció de les preguntes més freqüents i una bústia de correu electrònic per aclarir els dubtes que puguin sorgir.

També s’hi informa de l’horari d’atenció al públic de la secretaria, dels preus públics, dels terminis i de les instruccions per formalitzar la matrícula i dels possibles reconeixements d’estudis previs.

L’orientació dels alumnes matriculats a l’IEDIB es duu a terme per mitjà dels professors dels centres col·laboradors i de la informació disponible a l’Espai IEDIB.

L’horari per a l’atenció presencial als centres col·laboradors es pot consultar a l’Espai IEDIB.