Torna

Formació a distància

CENTRES COL·LABORADORS

Els centres col·laboradors són els instituts d’educació secundària i els centres integrats de formació professional que col·laboren amb l’IEDIB en les tasques que se’ls encomanen.

Les tasques dels centres col·laboradors són les següents:

  • Assessorar, si escau, els alumnes a l’hora de formalitzar la matrícula a l’Espai IEDIB.
  • Orientar els alumnes en les tasques administratives, d’accés i ús de l’Espai IEDIB i d’orientació acadèmica.
  • Informar els alumnes de les aules assignades a les diferents proves presencials.
  • Dur a terme les tasques de vigilància i distribució dels exàmens rebuts de l’IEDIB.
  • Trametre a l’IEDIB els exàmens dels alumnes.
  • Cedir les instal·lacions per a l’organització d’activitats presencials, com ara proves d’avaluació, presentacions d’estudis, acollida dels alumnes assignats, activitats d’informació adreçades a aquests alumnes o pràctiques presencials dels mòduls corresponents d’FP.
  • Altres tasques que els pugui atribuir la Conselleria d’Educació i Universitat.

Centres col·laboradors de l'IEDIB:

MALLORCA:

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IEDIB (07015719)
C/ SALVÀ, 14
07002 PALMA
971170650 / 676144121
info@iedib.net

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES ALCÚDIA (07007851)
C/ D'ANTONI M. ALCOVER, S/N
07400 PORT D'ALCÚDIA (ALCÚDIA)
971548600
iesalcudia@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES BERENGUER D'ANOIA (07001551)
CTRA. PALMA-ALCÚDIA, S/N
07300 INCA
971501812
iesberenguerdanoia@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES CALVIÀ (07007899)
AV. DE SON PILLO, 1
07180 SANTA PONÇA (CALVIÀ)
971690229
iescalvia@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES DAMIÀ HUGUET (07008454)
CAMÍ DES RAVELLAR, FINCA NA LLARGA
07630 CAMPOS
971160085
iesdamiahuguet@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES LA RIBERA (07013139)
C/ MARTINET, NÚM. 8
07610 CAN PASTILLA (PALMA)
971264064
ieslaribera@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT (07006305)
C/ PERE AMORÓS ESTEVA, 6
07570 ARTÀ
971836334
iesllorencgarciasifont@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES MANACOR (07002208)
C/ DE SES TAPARERES, 32
07500 MANACOR
971551489
iesmanacor@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES SON PACS (07003845)
CTRA. DE SÓLLER, 13
07120 SON SARDINA (PALMA)
971292050
iessonpacs@educaib.eu

EIVISSA I FORMENTERA:

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES MARC FERRER (07007802)
AV. 8 D'AGOST, 90
07860 SANT FRANCESC (FORMENTERA)
971321222
iesmarcferrer@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES QUARTÓ DE PORTMANY (07007553)
CTRA. CAN GERMÀ, S/N
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
971343101
iesquartodeportmany@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES SA COLOMINA (07008089)
C/ VICENT SERRA ORVAY, 40
07800 EIVISSA
971316209
iessacolomina@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES XARC (07007759)
C/ MARIÀ VILLANGÓMEZ, 2
07840 SANTA EULÀRIA DES RIU
971339500
iesxarc@educaib.eu

MENORCA:

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES CAP DE LLEVANT (07007954)
C/ FRANCESC F. ANDREU, 2
07703 MAÓ
971353582
iescapdellevant@educaib.eu

Centre i codi:
Adreça:

Telèfon:
Correu:

IES MARIA ÀNGELS CARDONA (07000844)
RONDA DE BALEARS, S/N
07760 CIUTADELLA
971380166
iesmariaangelscardona@educaib.eu