Torna

Fons Social


 

FONS SOCIAL 2016

TIPUS D'AJUDES
IMPORT MENSUAL
IMPORT ANUAL

 DISCAPACITAT

173,55€

2.082,60€

 FILLS MENORS DE 18 ANYS

38,56€

462,72€

ESTUDIS OFICIALS DEL PERSONAL I DELS FILLS A CÀRREC Ajut matrícula 462,82€
Ajut Llibres relacionats 155,69€
PER DESPESES SANITÀRIES
D'acord amb la Resolució del 19 de febrer de 2019(BOE Núm. 48 de 25/02/2019)