Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT  dia 20 D'ABRIL DEL 2020

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d’abril de 2020 per la qual s’
acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als
ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica,
Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2020-2021

Resolucio BOIB de preus curs 2020 - 2021.pdfResolucio BOIB de preus curs 2020 - 2021.pdf

resolucion BOIB precios curso 2020 - 2021.pdfresolucion BOIB precios curso 2020 - 2021.pdf

NOVETAT  10/ 02 / 2020

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2020 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2019-2020.

Resol + anexos BOIB.pdfResol + anexos BOIB.pdfResol+annexes BOIB.pdfResol+annexes BOIB.pdf

Les taxes del bloc comú, complementari i pràctic dels ensenyaments esportius i els casos d'exempcions i bonificacions es poden consultar al BOIB número 5 de dia 10 de gener de 2019 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10926/617527/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac) i també al següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx