Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

20/03/2020

Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB

MEPRO 2019/501

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2019/501

Objecte: Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB

Pressupost: 15.689,40

Obligacions econòmiques:  Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada:des de 15 de febrer de 2019 fins a 31 de desembre de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 15 de febrer de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document