Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

20/03/2020

Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l’àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2019.

MEPRO 2019/3492

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Consorci Centre Balears Europa

Núm. Expedient: MEPRO 2019/3492

Objecte: Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l’àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2019.

Pressupost: 34.741,98 €

Obligacions econòmiques:  Resolució del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 15 de març de 2019 (BOIB NÚM. 39, de 26 de maç de 2019)

Durada: des de la signatura (11 de juny de 2019) fins a 31 de desembre de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 11 de juny de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document