Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

31/03/2020

Encàrrec de gestió per a la prestació del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de la CAIB

MEPRO 2019/2858

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23:  Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2019/2858

 Objecte: Encàrrec de gestió per a la prestació per a la prestació del servei de manteniment, gestió, operació i ampliació de la xarxa corporativa de la CAIB

Pressupost: 4.660.763,52

Obligacions econòmiques:  Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: des de l’1 d’agost de 2019 fins a 31 de juliol de 2021

Data d'aprovació/signatura de l'acord:19 de juny de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: Si 

Import ó % màxim previst: 15% del pressupost total

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document