Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Signatura electrònica al Govern Balear

La firma electrònica assegura la identitat del signant a més de la integritat del document.

Les eines que automatitzen els processos de signatura electrònica de documents al Govern Balear són:

  • IBKey, que és la plataforma de fluxos de signatura electrònica que permet gestionar els signants i els revisors de la documentació.
  • Portafib, que és l'eina que permet signar i/o rebutjar documents.
  • Custòdia documental, que és l'eina que emmagatzema els documents signats i incorpora el segell de temps assegurant el moment de la firma i la validesa del certificat amb que se van signar.


Documentació necessària i manuals

  Guia de procediments de firma electrònica

 Manual usuari - Assistent de signatura electrònica.pdf Manual d'usuari - Assistent de signatura electrònica d'Ibkey

Controladors

Bit4id_Middleware.zipControlador targeta Bit4Id

Drivers_targeta_OBERTHUR-WINDOWS.zipControlador targeta Oberthur (Windows 32 bits).zip

Drivers_targeta_OBERTHUR-WINDOWS-64bits.zipControlador targeta Oberthur (Windows 64 bits).zip

CherrySmartCard-Setup_33_ES.zipControlador teclat Cherry G83-6644 (v3.3)

Més informació

Si necessitau més informació, podeu enviar un correu-e a seguretat @ dgtic.caib.es