Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Servei de Seguretat: Servidor intermediari (proxy)

Els servidors intermediaris (en anglès proxy) canalitzen l’accés a Internet des dels equips d’usuari de la CAIB. Fan les funcions següents:

 • Permeten o deneguen l’accés a Internet d’acord amb els rols (permisos) de l’usuari.
 • Bloquegen determinades categories de pàgines web no permeses a la CAIB.
 • Analitzen el trànsit a la recerca de programari maliciós, bloquejant la descàrrega de codi maliciós (incloent-hi trànsit xifrat https per a les pàgines de reputació sospitosa).

  PDF Manual d'Usuari

  cert_RPROXY1.CERCertificat rproxy1.caib.es

  cert_RPROXY2.CERCertificat rproxy2.caib.es

  cert_RPROXY3.CERCertificat rproxy3.caib.es

  cert_RPROXY3.CERCertificat rproxy4.caib.es