Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa: Serveis de Connectivitat

 • Connexió de noves màquines a la xarxa CAIB
  Per al seu correcte funcionament, els esmentats ordinadors hauran d'estar inventariats per part de l'àrea de Seguretat del CPD. En el procés d'inventari es reserva per a l'equip una direccióúnica i un nom a la xarxa per connectar-se amb tots els serveis oferts.

   

  Així mateix, per part del personal tècnic, s'han d'instal·lar determinats paquets i programes. Vostè, com usuari, també necessitarà un compte o identificació que ha de conèixer i que consisteix en un usuari i una contrasenya.

 • Accés a Internet
  Conscients de la importància creixent de disposar d'accés a Internet, eina valuosíssima i fins i tot imprescindible per a molts llocs de treball, el CPD ofereix aquest servei, essent possible activar-ho o denegar-ho partint de l'usuari o bé a la máquina.

  Consells de seguretat en Internet

 • Accés a la Extranet Corporativa
  Mitjançant la instal·lació d'un programari apropiat, i l'assignació de seguretat oportuna de l'usuari, és possible connectar amb l'Extranet de la CAIB, pràcticamente com si s'estàs davant d'un terminal qualsevol, utilitzant la URL http://web2.caib.es/extranet.

   

Aiximateix, per augmentar el nivell de seguretat en aquest tipus de connexions, des del CPD s'emet una targeta especial (també anomenada "sopa de lletres"), d'on s'haurà d'extreure la cel·la que se li demani a l'usuari durant el procés de connexió.