Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

La DGMAD: Estàndards de desenvolupament

Per a desenvolupar sistemes d'informació per al Govern de les Illes Balears o els seus organismes és necessari adequar-se als següents documents d'estandarització, i en cas de dubtes, consultar-ho sempre abans amb la Direcció General de Modernització i Administració Digital mitjançant el correu electrònic suport@caib.es.

Documents d'estàndards (Versió 9 - 17 de gener de 2020)

Estandards BBDD.pdf Catàleg de serveis i utilitats per a desenvolupadors

Estandards BBDD.pdf Estàndards de base de dades

Estndards d'implantacio Estàndards d'implantació d'aplicacions

Estandards J2EE.pdf Estàndards Java EE (v9.1 07/02/2020)

PDF Estàndards en disseny i adm/inistració Helium v3

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Guia de configuració de l'entorn de desenvolupament (v9.1 28/02/2020)

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Estàndards de disseny per a les aplicacions web del GOIB

Arxiu Compres Plantilla per a aplicacions web públiques

ODT Quadern de càrrega.odt

ODT Document d'inici de projecte.doc

 

Projecte base

Es posa a la disposició dels desenvolupadors un projecte d'exemple amb tota la tecnologia, frameworks, estructura de projecte, etc. que s'especifiquen en els estàndards de desenvolupament d'aplicacions del GOIB.

El projecte es posa a disposició a manera de guia per al desenvolupador, no amb l'objectiu de convertir-se en una plantilla d'obligat compliment en el desenvolupament d'aplicacions.

Què es pot trobar en el Projecte Base?

  • Exemple d'estructura de mòduls i submòduls Maven.
  • Exemple d'empaquetament i estructura resultant esperada.
  • Exemples de nomenclatura de classes, paquets, mètodes, tests, etc..
  • Exemple d'aplicació seguint l'especificació Java EE 8.
  • Exemple de publicació de serveis REST amb JAX-RS (inclòs en Java EE des de Java EE 6).
  • Exemple de publicació de documentació de API REST amb Swagger i Swagger-UI.


Per a més informació, consultar el Capítol 6 “Com generar un projecte basat en Projecte Base” del document "Estàndards Java EE".

 

Accedir a la versió anterior dels estàndards