Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Com sol·licitar o renovar el certificat d'empleat públic

14/12/2020 IMPORTANT: A causa de canvis en les aplicacions de la FNMT incompatibles amb els sistemes de la DGMAD, l'emissió de certificats electrònics d'Empleat Públic queda suspesa fins a nou avís. En cas que en necessiteu un amb urgència, per favor, enviau un missatge explicant la vostra situació a l'adreça certificacio@dgtic.caib.es.

 

1- Sol.licitud de targeta criptogràfica

Si no disposa de targeta criptogràfica perquè és la primera vegada que sol·licita el certificat d'empleat públic, la primera passa serà sol·licitar la targeta criptogràfica de forma telemàtica a través de:

Tramita la sol·licitud de targeta criptogràfica


El personal de l'Oficina de Registre de la CAIB s'encarregarà de fer-li arribar la targeta a l'adreça indicada al tràmit telemàtic anterior.

 

2- Sol.licitud del certificat d'empleat públic (Només per a personal que ja disposa de targeta criptogràfica)

Una vegada li ha arribat la targeta nova o ja disposava de targeta criptogràfica (en cas d'una renovació per canvi de càrrec o bé per caducitat del certificat) haurà de sol·licitar el certificat també de forma telemàtica seguint les instruccions que podrà trobar al manual explicatiu de com sol·licitar un certificat digital d'empleat públic.

Manual de Sol-Des FNMT - Juliol2019.pdfDescàrrega del manual explicatiu

 

  Tramita la sol·licitud de certificat digital d'empleat públic (Important: Només per a personal que ja disposa de targeta criptogràfica)

La documentació a adjuntar al tràmit de “Sol·licitud de certificat digital d'empleat públic” és:

 1. Certificat que acrediti el càrrec (opcional en funció dels casos explicats a continuació)

Només s'ha de presentar un dels certificats següents, en funció de la vinculació amb la CAIB:

  • Alt càrrec:  Boib de nomenament vigent o Certificat de Personal Conselleria 
  • Personal de conselleria: Si a l’omplir les dades del formulari del tràmit de “Sol·licitud de certificat digital d'empleat públic”, marca el check autoritzant al registrador a consultar les dades del lloc de feina a RRHH, no serà necessari presentar cap documentació que acrediti el lloc de feina. Però, si no s’autoritza la consulta, serà necessari adjuntar el «Certificat de serveis prestats», el qual es demana des del Portal del Personal.
  • Personal d’organisme/empresa pública:   Certificat de Personal d'organisme públic

2. Còpia del DNI.

 

MOLT IMPORTANT:
S'ha de tenir en compte que tant el Certificat de Personal com el Certificat de serveis prestats a l'administració caduquen als 30 dies de la seva emissió, per tant, el procés de sol·licitud del certificat d'empleat públic complet ha de començar i acabar dins d'aquests 30 dies.


Altres manuals:

GestioTargetaBit4Id.pdf Manual d'ús de la targeta Bit4Id