Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Com sol·licitar o renovar el certificat d'empleat públic

 

1- Sol.licitud de targeta criptogràfica

Atès que en aquests moments s'està acabant de tramitar un nou contracte de serveis de certificació, el qual inclou el subministrament d'un nou model de targetes criptogràfiques, i que l'estoc actual de targetes del model antic és molt baix, s'ha desactivat temporalment l'accés al tràmit electrònic de petició de targeta criptogràfica.

Si no necessitau la targeta abans de l'1 de setembre, us pregam que espereu fins que es torni a activar el tràmit. Si la necessitau amb urgència per un motiu justificat, per favor, escriviu un correu a certificacio@dgtic.caib.es explicant la situació i s'intentarà atendre les peticions segons la disponibilitat de targetes, sempre donant prioritat als casos en els quals la manca de la targeta afecti de manera més acusada al funcionament normal de l'Administració.

 

2- Sol.licitud del certificat d'empleat públic (Només per a personal que ja disposa de targeta criptogràfica)

Una vegada li ha arribat la targeta nova o ja disposava de targeta criptogràfica (en cas d'una renovació per canvi de càrrec o bé per caducitat del certificat) haurà de sol·licitar el certificat també de forma telemàtica seguint les instruccions que podrà trobar al manual explicatiu de com sol·licitar un certificat digital d'empleat públic.

Manual de Sol-Des FNMT - Juliol2019.pdfDescàrrega del manual explicatiu

 

  Tramita la sol·licitud de certificat digital d'empleat públic (Important: Només per a personal que ja disposa de targeta criptogràfica)

La documentació a adjuntar al tràmit de “Sol·licitud de certificat digital d'empleat públic” és:

 1. Certificat que acrediti el càrrec (opcional en funció dels casos explicats a continuació)

Només s'ha de presentar un dels certificats següents, en funció de la vinculació amb la CAIB:

  • Alt càrrec:  Boib de nomenament vigent o Certificat de Personal Conselleria 
  • Personal de conselleria: Si a l’omplir les dades del formulari del tràmit de “Sol·licitud de certificat digital d'empleat públic”, marca el check autoritzant al registrador a consultar les dades del lloc de feina a RRHH, no serà necessari presentar cap documentació que acrediti el lloc de feina. Però, si no s’autoritza la consulta, serà necessari adjuntar el «Certificat de serveis prestats», el qual es demana des del Portal del Personal.
  • Personal d’organisme/empresa pública:   Certificat de Personal d'organisme públic

2. Còpia del DNI.

 

MOLT IMPORTANT:
S'ha de tenir en compte que tant el Certificat de Personal com el Certificat de serveis prestats a l'administració caduquen als 30 dies de la seva emissió, per tant, el procés de sol·licitud del certificat d'empleat públic complet ha de començar i acabar dins d'aquests 30 dies.


Altres manuals:

GestioTargetaBit4Id.pdf Manual d'ús de la targeta Bit4Id