Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2019-2020

26/agost

Tràmit previ a la presa de possessió (fins dia 1 de setembre de 2019).

>>>>> Accés al Tràmit


06/agost

Resolució de dia 6 d'agost de 2019, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions PDF

A més de la llista PDF anterior, s'ha tornat a activar la Consulta telemàtica de l'adjudicació.


05/agost

Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 5 d'agost a les 15:00h p.m. fins al 6 d'agost a les 15:00h p.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


05/agost

Resolució de 5 d'agost de 2019, per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

Atenció! Per motius tècnics, la publicació telemàtica de l'adjudicació s'ha  desactivada. Properament, es tornarà a activar. Mentrestant, podeu consultar l'adjudicació en format PDF:


  -  Llista provisional d'adjudicacions PDF

* Els funcionaris interins que hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicacions i es trobin en serveis especials ho hauran de sol·licitar per escrit a la Direcció General de Personal Docent.


05/agost

Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació d'aspirants a funcionaris interins PDF


31/juliol

Tràmit de selecció de places per interins:   >>>>> Accés al tràmit

AVÍS: El termini perquè els funcionaris interins puguin triar places és del dia 31 de juliol a les 12:00h a.m. fins al 5 d'agost a les 12:30h p.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)


31/juliol

Llistes definitives d'interins admesos i exclosos Pàgina Web

31/juliol

Relació actualitzada de places vacants:

  -  Llista actualitzada de vacants per funcions PDF

30/juliol

Resolució de 30 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF


29/juliol

Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació de funcionaris en pràctiques PDF


29/juliol

Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 29 de juliol a les 14:30h a.m. fins al 30 de juliol a les 14:30h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


29/juliol

Resolució de dia 29 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF

  -  Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF


26/juliol

Tràmit de selecció de places per funcionaris en pràctiques:   >>>>> Accés al tràmit

AVÍS: El termini perquè els funcionaris en pràctiques puguin triar places és del dia 26 de juliol a les 12:00h a.m. fins al 29 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears).


Resolució de 26 de juliol de 2019 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF


 • Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF
 • Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF

15/juliol

Resolució de 15 de juliol de 2019 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

   - Lloc de treball suprimit PDF

   - Desplaçats per manca d'horari PDF

   - En expectativa de destinació definitiva PDF

   - Reingressats PDF

   - Destinació en comissió de serveis PDF

   - Pràctiques suspeses PDF


11/juliol

(fins a les 15:00h)

S'obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


10/juliol

Resolució de 10 de juliol de 2019 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

   - Lloc de treball suprimit PDF

   - Desplaçats per manca d'horari PDF

   - En expectativa de destinació definitiva  PDF

   - Reingressats PDF

   - Destinació en comissió de serveis PDF

   - Pràctiques suspeses PDF


05/juliol

i

08/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


05/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- Resolució de 1 de juliol de 2019 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2019-2020. PDF


05/juliol

(actualitzat 13:45h)


- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF

05/juliol

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
  • Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

   b) Els funcionaris docents en pràctiques.

   c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a algunes de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2019-2020, malgrat estigui exclòs d’altres.


   Termini per presentar les sol·licituds:

     • Per a les persones esmentades en l’apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 5 al 8 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat b), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 26 al 29 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat c), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 31 de juliol al 5 d’agost, ambdós inclosos.