Torna

Departament de Cultura

Tornar al llistat de notícies

20/09/2016

Ángel Custodio Navarro Sánchez

Ángel Custodio Navarro Sánchez (Vélez Blanco, Almeria, 1970)

Professor associat del Departament de Dret Públic (Àrea de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears). Extensió Universitària d'Eivissa i Formentera.

Formació acadèmica 

Llicenciat en dret (UIB, 1993). Especialista universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (UIB, 1999). Especialista universitari en Dret Local (UIB, 2005).

Trajectòria professional 

Tècnic d'Administració general, llicenciat en dret (Ajuntament de Palma, 1999-2000).

Lletrat del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (des de l'any 2000), encarregat de l'assessorament jurídic i de la secretaria de l'Àrea d'Urbanisme i d'Ordenació Territorial, dins l'anomenada CIU (Comissió Insular d'Urbanisme, 2000-2004), i també de l'Àrea de Patrimoni Històric (2004-2007), dins l'actual CIOTUPHA (Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic). Secretari del Consell per al manteniment, la conservació i la defensa del dret foral d'Eivissa i Formentera (2005-2007; vocal des de 2008-2010). Assessor jurídic del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional d'Eivissa i Formentera (2006-2007).

Funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal: secretari interventor (2006). Secretari habilitat estatal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (2007-2013).

Vocal del Consell Assessor de Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera (2010-2011 i des de l'any 2011 com a convidat).

Funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal: secretari, categoria d'entrada (2012). Secretari habilitat nacional del Consell Insular de Formentera (des de l'any 2013).

Trajectòria docent dins la UIB

Professor associat de la UIB (2002-2009), dins el Departament de Dret Privat, a l'Extensió Universitària d'Eivissa i Formentera. Ha impartit, en els estudis d'Empresarials, l'assignatura Introducció al Dret.

Professor associat de la UIB (des de l'any 2009), dins el Departament de Dret Públic, a l'Extensió Universitària d'Eivissa i Formentera. Ha impartit, dins els estudis de Dret, les assignatures Dret Administratiu I i II (2009-2012), i des de llavors imparteix l'assignatura optativa Dret Urbanístic i Ordenació del Territori.

Ha participat, com a ponent, en cursos i jornades organitzades per la UIB en matèria de dret urbanístic i ordenació del territori, a Mallorca. I a Eivissa va dirigir i impartir classes en un curs organitzat per la UIB, a instància seva, sobre els consells insulars.

Trajectòria docent (i paral·lela) fora de la UIB

Ha impartit, des de l'any 2000 la docència en diversos cursos, jornades i seminaris sobre dret autonòmic balear, sobre dret local, sobre organització autonòmica i sobre dret administratiu, organitzats per l'INAP (en els cursos de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal); pel Govern de les Illes Balears (EBAP); pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera; per la FELIB, tant a Mallorca, com a Eivissa com a Formentera; per sindicats de funcionaris, a Eivissa, i per la UNED, a Mallorca.

Trajectòria de publicacions

Ha publicat i col·laborat en diversos llibres i revistes especialitzades. Autor de treballs d'investigació jurídica, com ara Dret Balear, Immigració i Turisme de masses a Calvià, i Desenvolupament sostenible a Calvià: la teoria, el mite, la realitat.

Col·labora amb la revista urbanística Práctica. Revista Mensual de Urbanismo i amb la revista El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, on ha publicat diversos articles sobre la matèria urbanística i d'ordenació territorial balear -i concretament la pitiüsa- i sobre la legislació balear de patrimoni històric i de cultura popular i tradicional, amb esment especial de la realitat pitiüsa i de la tradició jurídica autòctona: La protecció jurídica de la cultura popular i tradicional de les Pitiüses i La protecció jurídica de la cultura popular i tradicional. L'exemple de les illes d'Eivissa i Formentera.

També ha col·laborat en el llibre col·lectiu Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears amb l'article sobre els patrimonis especials. És autor del llibre L'organització i les competències del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Darrerament també ha estudiat i conferenciat sobre el dret civil propi de les Pitiüses i la seva relació amb la cultura i el patrimoni històric, material i immaterial illenc, i també sobre la protecció i la defensa efectiva d'aquest dret, com a singularitat absoluta en el conjunt de l'arxipèlag.