Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Tràmit telemàtic

Tràmit telemàtic de presentació de documents al CEI de les Illes Balears

 

INFORMACIÓ DESTACADA

avis.gif AVÍS IMPORTANT:

Atesa la declaració d’estat d’alarma dictada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es comunica que les sessions ordinàries d’avaluació del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) es reprenen d'acord amb el calendari establert.

Amb la finalitat d'agilitzar al màxim l'inici d'estudis clínics i epidemiològics relacionats amb la infecció del COVID-19, s’ha format un Comitè d’urgències que es reuneix per videoconferència, segons els projectes rebuts, per emetre una resposta en un termini breu.

Es recomana fer la presentació dels projectes a través del tràmit telemàtic, però també s’accepta presentar-los a través del correu electrònic del CEI-IB.

Model de compromís de l’equip investigador per a l’exempció de consentiment informat (aquest document és EXCEPCIONAL i només serà vàlid en el cas que no es pugui sol·licitar consentiment informat).

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el Comitè a través del correu electrònic: ceic_ib@caib.es


Pàgina Web VII Congrés ANCEI: Ètica en la investigació i societat. Cáceres, 22 i 23 d'octubre de 2020.


ARTICLES I PUBLICACIONS D'INTERÈS

PDF Publicació de les ponències presentades a la III Jornada de Formació CEI-IB: "Nous reptes en recerca: les mostres biològiques humanes". Palma, 8 de novembre de 2019.


PDF Dal-Ré R. "Quiénes son los promotores españoles de un mayor número de ensayos clínicos no comerciales con medicamentos y la comunicación de sus resultados". Med Clin (Barc). 2018. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2018.10.017


PDF Publicació de les ponències presentades a la II Jornada de Formació CEI-IB: "Ciència oberta i dades de recerca en salut: una mirada des de l'ètica". Palma, 9 de novembre de 2018.


PDF "Recomendaciones para elaborar un modelo de hoja de información al participante y de consentimiento informado en proyectos de investigación". Article breu. Boletín para los Comités de Ética de Investigación. ICB digital març 2018.


PDF El CEI-IB s’ha acreditat com a Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm). 10 de gener de 2018.

Aquesta acreditació certifica el CEI-IB com a avaluador d’estudis clínics amb medicaments d’ús humà. I ha estat atorgada en resposta a la demostració del compliment dels requisits fixats pel Reial decret 1090/2015 per garantir la qualitat de les avaluacions.


PDF Publicació de les ponències presentades a la I Jornada de Formació CEI-IB: "Els reptes ètics de la recerca en salut del s.XXI". Palma, 10 de novembre de 2017.


PDF Seminari IdISBa. "El Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears". Presentació a càrrec de Gemma Melero, secretària tècnica del CEI-IB.


PDF “El Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears: els primers quinze anys”. Revista de ciències de la salut de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Article especial. Medicina Balear 2017; 32(1): 23-29.


ACCESSOS DIRECTES

Quin tipus d'estudi és el meu?

Registre Espanyol d'Estudis Clínics

AEMPS: Recerca clínica amb medicaments d'ús humà

Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Institut de Salut Carles III

Oficina de apoyo a la innovación AEMPS

Oficina de suport a la innovació i coneixement sobre medicaments