Torna

Llengua catalana EBAP

Tràmit de vista de les proves de setembre de 2020

El tràmit de vista de les proves de setembre de 2020 es durà terme els dies següents:

  • Mallorca: divendres, dia 30 d'octubre
  • Menorca: divendres, dia 30 d'octubre
  • Eivissa: dijous, dia 29 d'octubre


El tràmit de vista es durà a terme en horari de dematí. Podeu consultar els torns descarregant els següents documents:

Mallorca - Llistat convocats tràmit vista.pdf Mallorca -Torns tràmit de vista

Menorca - Llistat convocats tràmit vista.pdf Menorca - Torns tràmit de vista

Eivissa - Llistat convocats tràmit vista.pdf Eivissa - Torns tràmit de vista


El tràmit de vista és només per a les persones que l’hagin sol·licitat en el termini establert (del 21 al 27 d'octubre).

 

Presentació al tràmit de vista de 2020

Els examinands convocats al tràmit de vista de 2020 han de comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats i seguir les instruccions de l’EBAP respecte de les mesures de prevenció de la COVID-19.

MESURES COVID-19 TRÀMIT DE VISTA: Mesures COVID - Tràmit de vista.pdf Mesures COVID-19 - Tràmit de vista

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER AL TRÀMIT DE VISTA

  • El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.

  • La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.

  • En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.

  • No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que estan publicats a la pàgina web de l’EBAP.

  • Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies comptador des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.

  • Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

  • La publicació dels resultats definitius es farà una vegada que la Comissió hagi resolt totes les reclamacions i hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell.