Torna

Llengua catalana EBAP

Oferta de cursos a Menorca

S'ha de tenir en compte:

— Que, com totes les activitats formatives de l'EBAP, els cursos de llengua catalana són gratuïts.

— Que l’oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

— Que l’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates anunciades per adaptar-les millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

Cursos en línia de llengua catalana

Modalitat en línia

Codi del curs

Certificat

CA0001-2

Nivell B2

CA0002-6

Nivell C1

CA0003-10

Nivell C2

CA0004-14

Llenguatge administratiu