Torna

Llengua catalana EBAP

Tornar al llistat de notícies

11/01/2022

Publicació de les llistes de persones admeses, excloses i en llista d'espera

Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2022

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ADMESES, EXCLOSES I EN LLISTA D'ESPERA

D’acord amb les instruccions del Pla de Formació de Llengua Catalana de 2022, l’EBAP publica les llistes definitives de persones admeses a cada un dels cursos.

Les llistes de persones no admeses que compleixen els requisits d’inscripció es converteixen en la llista d’espera.

Podeu consultar les llistes de cada curs a l’enllaç següent: Llistes de persones admeses i llista d'espera

(No es publicarà cap actualització de la llista d'espera, sinó que l'EBAP, permanentment, l'actualitzarà de manera interna.)

La llista definitiva de persones excloses la podeu descarregar aquí: Llista de persones excloses

 

RENÚNCIES

Si voleu renunciar al curs en què us han admès, ho heu de comunicar a l’EBAP.

Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

La data límit per comunicar la renúncia és el 14 de gener per als cursos en línia i el 18 de gener per al curs presencial.

(Es pot renunciar a un curs en qualsevol moment, però si es fa amb posterioritat a les dates esmentades, es perd la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors, excepte en els supòsits que figuren en el punt 20.4 de les instruccions del Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP per a l'any 2022.)