Torna

Llengua catalana EBAP

Calendari i llocs de realització de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2020 de l’EBAP: Mallorca

MALLORCA

Totes les proves es faran a la seu de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma).

Nivell A2

Prova escrita: dilluns, 14 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.

Prova oral: dilluns, 21 de setembre de 2020, a partir de les 16.00 hores.

Nivell B1

Prova escrita: divendres, 18 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.

Prova oral: dijous, 24 de setembre de 2020, a partir de les 16.00 hores.

Nivell B2

Prova escrita: dilluns, 14 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.

Prova oral: dilluns, 21 de setembre de 2020, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C1

Prova escrita: divendres, 11 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.

Prova oral: dimecres, 23 de setembre de 2020, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C2

Prova escrita: divendres, 18 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.

Prova oral: dijous, 24 de setembre de 2020, a partir de les 16.00 hores.

Llenguatge administratiu

Dimecres, 16 de setembre de 2020, a les 9.00 hores.