Torna

Llengua catalana EBAP

Informació sobre les proves

Podeu descarregar aquí la Resolució calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana.pdf Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública d’1 de juliol de 2020 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2020

  • Tots els alumnes amb dret d’examen podran examinar-se i ser avaluats tant de la part escrita com de la part oral de les proves, si escau. No obstant això, no es corregirà totalment la part escrita de les proves en cas d’haver-hi algun bloc o més no superat.

  • D’acord amb el punt 25.3 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2019 (Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 3 de desembre de 2018 per la qual es publica l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua de l’EBAP per a l’any 2019), en la convocatòria de 2020 es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita a les persones que en la convocatòria de l’any 2019 no superaren el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves. Aquestes persones només s’hauran d’examinar del bloc d’expressió oral i interacció i seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure’s a les proves de 2020.

  • D’acord amb el punt 25.4 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2019, en la convocatòria de 2020 es conservarà la qualificació d’apte del bloc d’interacció i expressió oral a les persones que en la convocatòria de 2019 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d’interacció i expressió oral. Aquestes persones s’hauran d’examinar de tots els blocs de la part escrita i seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure’s a les proves de 2020.

  • En relació amb la prova de llenguatge administratiu, d’acord amb el punt 25.5 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2019, en la convocatòria de 2020 tendran dret d’examen les persones que en la convocatòria de 2019 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. En aquest cas, els examinands hauran de fer la prova sencera i seran inclosos d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure’s a les proves de 2020.

  • D’acord amb el punt 22 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de l’any 2020, les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l’hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen. D’altra banda, si alguna persona amb dret d’examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats a causa d’alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2021.

Calendari previst

11 de setembre

Prova escrita nivell C1

14 de setembre

Prova escrita nivells A2 i B2

16 de setembre

Prova de llenguatge adminsitratiu

18 de setembre

Prova escrita nivells B1 i C2

21 de setembre

Prova oral nivell A2 i B2

23 de setembre

Prova oral nivell C1

24 de setembre

Prova oral nivells B1 i C2

Setembre 2020

dl dt dc dj dv ds dg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
C1
escrit

12

13

14
A2/B2
escrit

15

16
LA

17

18
B1/C2 escrit

19

20

21
A2/B2
oral

22

23
C1
oral

24
B1/C2
oral

25

26

27

28

29

30

Per consultar el lloc en què es faran les proves a cada illa, anau als enllaços següents:

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA