Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1: convocatòria 2022

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de la convocatòria de 2022:

Prova C1 2021 Part escrita.pdf Prova C1 2022 Part escrita

Prova C1 2021 Part oral.pdf Prova C1 2022 Part oral

Prova C1 2021 Solucionari.pdf Prova C1 2022 Solucionari

2021 C1 Exercici 1.mp3 2022 C1 Exercici 1

2021 C1 Exercici 2.mp3 2022 C1 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C1 Convocatòria 2022

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org