Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2: convocatòria 2019

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de la convocatòria de 2019:

Prova B2. Part escrita (2019).pdf Prova B2. Part escrita (2019)

Prova B2. Part oral (2019).pdf Prova B2. Part oral (2019)

Solucionari B2 (2019).pdf Solucionari B2 (2019)

2019 B2 Exercici 1.mp3 2019 B2 Exercici 1

2019 B2 Exercici 2.mp3 2019 B2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres B2 Convocatòria 2019

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org