Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge Administratiu: convocatòria 2018

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de 2018:

PDF 2018 Prova LA

PDF 2018 Solucionari LA