Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge Administratiu: convocatòria 2017

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de 2017:

PDF 2017 Prova LA

PDF 2017 Solucionari LA