Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge Administratiu: convocatòria 2015

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de 2015:

PDF 2015 Prova LA

PDF 2015 Solucionari LA