Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1: convocatòria 2015

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de la convocatòria de 2015:

PDF 2015 Prova C1

PDF 2015 Solucionari C1

2015 C1 Exercici 1.mp3 2015 C1 Exercici 1

2015 C1 Exercici 2.mp3 2015 C1 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C1 Convocatòria 2015

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org