Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1: convocatòria 2012

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de la convocatòria de 2012:

PDF 2012 Prova nivell C Model A

PDF 2012 Prova nivell C Model B

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C1 Convocatòria 2012

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org