Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge administratiu: convocatòria 2010 (juny)

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de juny de 2010:

PDF 2010 (juny) Prova nivell E

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2013.