Torna

Llengua catalana EBAP

Aules i horaris de les proves escrites (setembre 2020)

                                       AVÍS IMPORTANT:

Els examinands han de llegir les instruccions de l’EBAP respecte de les mesures de prevenció de la COVID-19.

Instruccions mesures COVID-19 examinands.pdfInstruccions mesures COVID-19 examinands.pdf

Prova escrita del nivell C1 (divendres, 11 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova escrita del nivell C1.

Eivissa i Formentera: C1 Eivissa_11 setembre_només DNI.pdf C1 Eivissa_11 setembre_només DNI.pdf

Mallorca: C1 Mallorca_11 setembre_només DNI.pdf C1 Mallorca_11 setembre_només DNI.pdf

Menorca: C1 Menorca_11 setembre_només DNI.pdf C1 Menorca_11 setembre_només DNI.pdf

Prova escrita del nivell A2 (dilluns, 14 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova escrita del nivell A2.

Mallorca: A2 Mallorca_14 setembre_només DNI.pdf A2 Mallorca_14 setembre_només DNI.pdf

Prova escrita del nivell B2 (dilluns, 14 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova escrita del nivell B2.

Eivissa i Formentera: B2 Eivissa_14 setembre_només DNI.pdf B2 Eivissa_14 setembre_només DNI.pdf

Mallorca: B2 Mallorca_14 setembre_només DNI.pdfB2 Mallorca_14 setembre_només DNI.pdf

Menorca: B2 Menorca_14 setembre_només_DNI.pdf B2 Menorca_14 setembre_només_DNI.pdf

Prova escrita de llenguatge administratiu (dimecres, 16 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova de llenguatge administratiu.

Eivissa i Formentera: LA Eivissa_16 setembre_només DNI.pdf LA Eivissa_16 setembre_només DNI.pdf

Mallorca: LA Mallorca_16 setembre_només DNI.pdf LA Mallorca_16 setembre_només DNI.pdf

Menorca: LA Menorca_16 setembre_només DNI.pdfLA Menorca_16 setembre_només DNI.pdf

Prova escrita del nivell B1 (divendres, 18 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova escrita del nivell B1.

Eivissa i Formentera: B1 Eivissa 18 set només DNI.pdf B1 Eivissa 18 set només DNI.pdf

Mallorca: B1 Mallorca 18 setembre aules només DNI.pdf B1 Mallorca 18 setembre aules només DNI.pdf

Menorca: B1 Menorca 18 setembre només DNI.pdf B1 Menorca 18 setembre només DNI.pdf

Prova escrita del nivell C2 (divendres, 18 de setembre)

Assignació d’aules i horari de les persones que s’examinen de la prova escrita del nivell C2.

Eivissa i Formentera: C2 Eivissa 18 setembre només DNI.pdf C2 Eivissa 18 setembre només DNI.pdf

Mallorca: C2 Mallorca 18 setembre només DNI.pdf C2 Mallorca 18 setembre només DNI.pdf

Menorca: C2 Menorca 18 setembre només DNI.pdf C2 Menorca 18 setembre només DNI.pdf