Torna

Reducció de càrregues administratives

Bombetes2.jpg

Guia de l'estudi de càrregues

Per facilitar l'avaluació normativa i les propostes de simplificació s'utilitzen diverses eines, que es poden consultar en aquesta pàgina.

La direcció general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis ha elaborat la guia per a l’elaboració de l’estudi de càrregues administratives, un document que estableix els passos que s’han de seguir per analitzar la repercussió que tenen tots els tràmits administratius que empresaris i ciutadans poden haver de fer amb Govern de les Illes Balears.

El 16 de març de 2012 el Consell de Govern va aprovar la metodologia i contingut per a l’elaboració d’aquest text, que es considera vital per poder concloure quin és el cost econòmic de cada tràmit per a les empreses i els ciutadans per, posteriorment, avançar en una reducció de les càrregues administratives i la simplificació administrativa.

Aquesta guia ha de servir per fer l’estudi de les normes vigents però a partir d’ara el procediment que marca s’haurà de seguir en l’elaboració de normativa futura o en projecte.

 

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2012 (català).pdf Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2012 pel qual se determinen el contingut i el sistema d'elaboració de l'estudi de càrregues administratives 

CAIB_Guia Estudi Càrregues_10.0 octubre 2012.pdf Guia per a l'elaboració de l'estudi de càrregues administratives

PDF Criteris d'aplicació de la taula de mesurament de càrregues

PDF Llista tipificada de càrregues

Models

Model estudi càrregues.xls Full de càlcul de càrregues administratives 

 

Pàgina Web Simplificació documental