Torna

Atenció a la ciutadania

Queixes i suggeriments

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el seu funcionament, aixó com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics.

L'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda mitjançant el servei de queixes i suggeriments de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de millorar-ne la qualitat.

La vostra opinió ens interessa!

 

Resultat de l'enquesta de satisfacció de la ciutadania sobre el servei de queixes i suggeriments de l'administració de la CAIB en el 2018


  Organisme responsable   /   Normativa   /   Preguntes freqüents

Sol·licitud telemàtica

Accedeix a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

>> Serveis generals CAIB (administratius, educació, altres)

>> IB-Salut (atenció extrahospitalària, centres d'atenció primària, hospitals, altres)       

          

logo ADVERTENCIA.PNG

AVIS IMPORTANT!

L'aplicació de queixes i suggeriments no és un registre d'entrada de documents ni de comunicacions a l'Administració


Sol·licitud presencial

>> Podeu presentar les queixes i els suggeriments a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats:

Oficines de registre de la CAIB

>> Presencialment, les queixes i els suggeriments es poden fer constar:

     a) Verbalment

     b) Mitjançant un escrit en paper, sense cap formalitat especial

     c) Emplenant l'imprès normalitzat

Formulari emplanable i imprimible


Altres vies de presentació
>> Atenció telefònica 012
>> Podeu presentar les queixes i els suggeriments mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o emplenant l’imprès normalitzat adreçant-lo al número  de fax 971176817 o per correu postal a qualsevol de les oficines i dependències de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les altres entitats aplicables.

Si el que voleu és sol·licitar informació disposau d'aquestes vies