Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png


Objectius temàtics i específics del PO del FEDER

Objectiu temàtic 1: potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

  • Objectiu específic 1.2.1: impulsar i promocionar activitats d'I+i liderades per les empreses, donar suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i donar suport a la compra pública innovadora.

 

Objectiu temàtic 2: millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes.

  • Objectiu específic 2.1.1: Fomentar el desplegament i l'adopció de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital.
  • Objectiu específic 2.3.1: promoure l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps.
  • Objectiu específic 2.3.2: reforçar l'e-govern, e-cultura i la confiança en l'àmbit digital.

 

Objectiu temàtic 3: millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

  • Objectiu específic 3.4.1: promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular, millorant el seu finançament, tecnologia i accés a serveis de suport avançats.