Torna

PROFESSORS ESPECIALISTES


desc_convoca4.jpg

- Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 de maig de 2020 per la qual es deixa sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020 PDF

- Resolució de 11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF


desc_convoca3.jpg

- Resolució de 29 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text


desc_convoca2.jpg

- Resolució de 14 d'octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris per al curs 2019-2020. PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text


desc_convoca1.jpg

- Resolució de 29 d'agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes per al curs 2019-2020. PDF

- Resolució de 5 de setembre de 2019 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de 29 d'agost de 2019.PDF

- Annex 4 PDF

- Presa de possessió PDF

- Llistes provisionals i definitives publicades. Arxiu de text

- [29/01/2020] Resolució de 29 de gener de 2020 per la qual es fan públiques les llistes provisionals de les persones admeses i excloses de les especialitats de Cant, Fonaments de composició, Tècniques de patronatge i confecció, Producció en arts gràfiques i Disseny gràfic assistit per ordinador. PDF

- [04/02/2020] Resolució de 4 de febrer de 2020 per la qual es fan públiques les llistes definitives de les persones admeses i excloses de les especialitats de Cant, Fonaments de composició, Tècniques de patronatge i confecció, Producció en arts gràfiques i Disseny gràfic assistit per ordinador. PDF