LOGO CAIB
Contingut
31 juliol 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
Foto noticia

L’Advocacia es personarà com a acusació popular en el procediment penal per la mort de Lillemor Christina Sundberg

\ Sundberg va morir el passat 21 de juliol presumptament a causa d’una agressió per part del seu marit

\ Des de 2008, l’Advocacia es persona en els casos de violència de gènere amb morts o lesions greus


El Consell de Govern ha autoritzat la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a personar-se i exercir l’acció popular com a part acusadora, en nom de l’Administració de la Comunitat Autònoma, en el procediment penal que es tramita en el Jutjat d’Instrucció número 4 de Palma en relació amb la mort, el passat 21 de juliol, de Lillemor Christina Sundberg, presumptament per motiu de les lesions causades pel seu marit el 13 de juliol de 2020.  

Un cop examinada la documentació tramesa amb l’informe previ de l’Institut Balear de la Dona, la Direcció de l’Advocacia considera procedent exercir l’acció popular com a part acusadora.

Aquest és el procediment que se segueix en tots els casos de violència contra les dones en què s’hagi produït la mort o lesions greus de la víctima des de l’any 2008, quan el Consell de Govern va adoptar un acord pel qual s’autoritzava l’Advocacia a personar-se en tots aquests judicis penals. Així ho recull també la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en l’article 72.