LOGO CAIB
Contingut
31 juliol 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia

Educació crea el centre del professorat IBSTEAM per a potenciar la competència digital dels centres educatius

\ Aquest centre es vol convertir en un punt de trobada per als docents de les Balears en el qual formar-se i assessorar-se

\ Una de les finalitats del nou centre és la millora de la competència digital dels centres educatius 
\ L’equip IBSTEAM coordinarà les accions entre el professorat dels centres de les Illes Balears

\ Entre els objectius es troba potenciar les vocacions científiques i tecnològiques, i  formar el professorat en les àrees STEAM


El Consell de Govern ha autoritzat avui la creació per part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del centre del professorat IBSTEAM, adreçat a la millora de la competència digital dels centres educatius de les Illes Balears.  

Un nou centre que es vol convertir en un punt de trobada per als docents de les Illes Balears en el qual formar-se i assessorar-se, i que té la finalitat d’impulsar les iniciatives STEAM als centres educatius, un dels objectius prioritaris de la planificació educativa de la Conselleria. El nou enfocament educatiu pretén garantir la transversalitat de l’ensenyança per aconseguir una major contextualització i aconseguir un aprenentatge significatiu amb l’objectiu de fomentar les vocacions cientificotecnològiques.

L’enfocament STEAM inclou, a més de l’ensenyament dels continguts, el desenvolupament de determinades competències i tipus de pensament relacionats amb aquestes disciplines, com ara el pensament científic, el quantitatiu, el visuoespacial o el computacional.

Un nou centre per cobrir les necessitats dels docents i els centres
La creació del nou centre del professorat sorgeix de la necessitat detectada durant la crisi ocasionada per la COVID-19 i el consegüent tancament dels centres educatius, que va posar de manifest les mancances i les necessitats del sistema educatiu per poder dur endavant l’atenció a l’alumnat en situacions de confinament. Concretament, es van evidenciar les mancances en recursos materials que afectaven un elevat nombre d’alumnes per seguir les classes a distància i, especialment, el nivell baix en competència digital, tant dels alumnes com del professorat dels centres, que dificultava l’ús eficient d’aquests recursos.

Per tant, davant la possibilitat de nous confinaments per onades epidèmiques o brots locals, o la impossibilitat de part de l’alumnat d’assistir a classe per malaltia, s’ha fet imprescindible la creació d’un equip d’assessors de formació per tal de desenvolupar un pla de digitalització dels centres educatius. Un pla en el qual treballa actualment l’equip IBSTEAM i que estarà enllestit abans que comenci el proper curs 2020-21.

Cal destacar que el nou CEP dona resposta a les necessitats educatives detectades, garanteix la gestió d’assessorament als centres i la formació dels docents en competència digital i en competència STEAM perquè siguin millors i més eficients.