LOGO CAIB
Contingut
26 juny 2020Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Autoritzen la contractació d’auxiliars de serveis de l’Hospital Son Llàtzer i Joan March per 1,3 m€

\ El contracte té una durada de quatre anys, prorrogable un any més
\ Donen suport en la gestió administrativa i de vigilància


El Consell de Govern ha autoritzat la contractació d’auxiliars de serveis de l’Hospital Universitari Son Llàtzer i l’Hospital Joan March per un import d’1,3 M€ i distribuït en les anualitats de 2021-2025. Entre les funcions d’aquest servei destaquen:

— Controlar els accessos als recintes hospitalaris quan no suposi una identificació amb DNI.
— Vigilar l’estacionament de vehicles per no obstruir les zones de pas ni l’accés a les ambulàncies.
— Vigilar que no estacionin vehicles a l’entrada principal ni a la zona d’urgències.
— Comprovar que no hi hagi llums encesos indegudament, especialment durant el torn de nit.
— Vigilar que els usuaris no fumin dins els recintes hospitalaris.
— Vetlar pel compliment de la normativa interna dels hospitals amb relació a la mobilitat dels pacients.
— Comunicar la detecció d’un robatori en alguna de les dependències dels centres.
— Vigilar que es guardi silenci a les unitats d’hospitalització.
— Atendre qualsevol situació d’emergència o perill que es pugui produir.
— Realitzar controls i supervisar la maquinària, l’enllumenat, l’aire condicionat, etc.
— Atenció telefònica i control de centraleta.
— Recepció i distribució de correu i paqueteria, intern i extern.
— Funcions d’informació i acompanyament de visites.
— Funcions de suport administratiu.

Les funcions dels auxiliars no inclouen totes aquelles que són de l’àmbit d’aplicació del Reglament de seguretat privada.