LOGO CAIB
Contingut
26 juny 2020Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

Convoquen ajuts per a la represa i el manteniment del treball autònom afectat per la covid-19

\ Les ajudes són entre 2.000 i 3.000 euros, i són compatibles amb les establertes per cessament d’activitat o declaració d’ERTO
\ Les sol·licituds es tramitaran telemàticament, i es podran presentar a partir de l’onzè dia d’haver-se publicat en el BOIB

 

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’ajuts per al reinici o el manteniment del treball autònom, activitat que ha resultat afectada per causa de les mesures establertes per prevenir l’expansió de la COVID-19.

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, gestiona aquesta convocatòria d’ajudes, que van ser acordades al final de maig per la Mesa de Diàleg Social i que suposaran una aportació conjunta d’uns 15 milions d’euros entre Govern, consells insulars i ajuntaments; el Govern n’aporta 8 milions.

La convocatòria està destinada a treballadors i treballadores autònoms que hagin resultat afectats per la crisi de la COVID-19 en algun d’aquests tres supòsits:

    a) Que hagin hagut de trobar-se sotmesos a un cessament forçós de l’activitat o a la reducció de la facturació de com a mínim el 75 % (en relació amb el mateix període del any anterior), com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
    b) Que, en el cas de tenir persones assalariades, hagin hagut de fer un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives.
    c) Que siguin treballadors autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors, però que han resultat afectats directament o indirectament pel Reial decret 463/2020 de l’estat d’alarma.

L’import dels ajuts oscil·la en funció de si tenen o no treballadors contractats a càrrec seu: en cas de no tenir-ne, l’ajuda és de 2.000 euros; en cas de tenir-ne un o dos, 2.500 euros; i en cas de tenir-ne més de dos, 3.000 euros.

Tramitació telemàtica

Per agilitzar tota la tramitació, la Direcció General de Promoció Econòmica obrirà un registre telemàtic a la seva pàgina web (http://dgpe.caib.es), en el qual les persones interessades podran concertar una cita prèvia virtual per iniciar-ne la sol·licitud. Aquest registre estarà obert al públic previsiblement a partir de la segona quinzena de juliol, i en tot cas a partir de l’onzè dia d’haver-se publicat en el BOIB.  

És important que els beneficiaris tenguin signatura electrònica per poder fer el tràmit telemàtic.

Les persones interessades hauran d’emplenar un formulari de sol·licitud, i amb una aportació de documentació mínima (i la vida laboral de l’empresa, si tenen treballadors, la resolució de cessament d’activitat, si s’escau, i, si no, una declaració responsable que el treballador autònom ha estat afectat directament o indirectament per la crisi sanitària).

Els ajuts s’acceptaran per estricte ordre d’entrada per municipi en el registre telemàtic, que s’obre tant a treballadors i treballadores autònoms que exerceixen la seva activitat durant tot l’any, com a aquelles persones que tan sols mantenen l’activitat temporalment, amb un mínim de quatre mesos d’activitat.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 de desembre de 2020 o quan s’exhaureixi el crèdit.