LOGO CAIB
Contingut
8 abril 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: ELS POLICIES TUTORS RECUPEREN LA FUNCIÓ D’ASSISTÈNCIA A CENTRES ESCOLARS PER DETECTAR NECESSITATS DE SUPORT SOCIAL A L’ALUMNAT CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: ELS POLICIES TUTORS RECUPEREN LA FUNCIÓ D’ASSISTÈNCIA A CENTRES ESCOLARS PER DETECTAR NECESSITATS DE SUPORT SOCIAL A L’ALUMNAT

\ La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització i la d’Educació, Universitat i Recerca signen un protocol d’actuació, avalat pel Ministeri de l’Interior

\ La mesura es posa en marxa en coordinació amb els centres escolars, els serveis socials de cada municipi i la Creu Roja Joventut de les Illes Balears


Els agents del Programa de Policia Tutor de les Illes Balears recuperen a partir d’avui una de les seves funcions principals, que va quedar en suspens amb la declaració de l’estat d’alarma: la de donar suport als centres escolars en la tasca de seguiment de possibles situacions de vulnerabilitat social dels alumnes durant el període de confinament.

El Consell de Govern s’ha donat avui per assabentat del protocol d’actuació signat entre la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització —de la qual depenen la Direcció General d’Emergències i Interior i el Programa de Policia Tutor—, i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en coordinació amb la Delegació del Govern a les illes, i que serà traslladat als cossos de policia local mitjançant una instrucció de la Direcció General d’Emergències i Interior amb data d’avui.

Es tracta d’una mesura que va ser sol·licitada per la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, al ministre de l’Interior, Fernando GrandeMarlaska, en la reunió del Comitè Estatal de Coordinació per a la contenció de la COVID-19 convocada pel Centre Nacional d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (CENEM) el passat 26 de març, en la qual el ministre en va informar favorablement.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que, en el transcurs de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 i amb el tancament total dels centres educatius del país, es puguin atendre les diferents problemàtiques que els docents detectin en el transcurs de les sessions que duguin a terme per mitjans telemàtics.

En concret, es preveu la vigilància de l'escolaritat obligatòria. En aquest sentit, el professorat informarà els agents especialitzats quan es doni la impossibilitat de comunicació amb algun alumne. La funció dels policies tutors serà la de comprovar si existeix alguna situació de risc social, i la d'establir un canal de comunicació entre el centre educatiu i les famílies. 

Per això, si els docents mateixos detecten situacions de risc social o tenen la sospita de la necessitat d’intervenció per garantir el benestar del menor d'edat, n’han d’informar els policies tutors perquè aquests actuïn segons els protocols adients. Els telèfons mòbils corporatius dels policies tutors continuaran actius per tal de mantenir aquesta comunicació permanent amb els centres educatius, l’alumnat i les famílies. 

Totes les funcions descrites assumides pels policies tutors s’exerciran en col·laboració amb els serveis socials municipals i es mantindran operatives mentre estigui vigent l’estat d'alarma i fins que els menors d'edat tornin als seus centres docents d'origen. A més, s’ha coordinat aquesta tasca amb la Creu Roja Joventut Illes Balears, que desenvolupa un programa, actualment en línia, de suport escolar a menors de famílies en situació de vulnerabilitat social.

Cal recordar que l'article 5 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix que les policies locals queden sota les ordres directes del Ministre de l'Interior. I que l'article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, fixa la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria com a competència pròpia dels municipis.